GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Điện tử Bình Anh là công ty công nghệ, dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào giao thông vận tải. Bình Anh đã mạnh dạn tự chủ sản xuất thiết bị và dịch vụ công nghệ cho phương tiện giao thông, xử lý dữ liệu lớn, kết nối dịch vụ giữa hàng khách và chủ phương tiện. Một số mảng chính của Bình Anh:

  • Thiết kế hệ thống nhúng, sản xuất, duy trì thiết bị IOT trên xe.
  • Xử lý dữ liệu lớn về giao thông.
  • Sản phẩm và dịch vụ phầm mềm cho chủ xe.
  • Sản phẩm cộng đồng cho người dùng cuối: ứng dụng tìm buýt, ứng dụng xe chiều về, ứng dụng gọi taxi.

KHÁCH HÀNG